[text]
Täna on

Tartu ylikooli Viljandi kultuuriakadeemia alustab avalike loengute sarja «Omakultuuriakadeemia» teist hooaega, kirjutas ajaleht Sakala.

«Omakultuuriakadeemiaga» on yhinenud seminarloengute sari «Maailmad. Sõnad. Teod», mida varem korraldas lavakunstide osakond.

Avaloengu peab neljapäeval 11 porikuud kultuuriakadeemia teadusdirektor Kaie Kotov, kes räägib omailma mõistest.

«Käesoleva omakultuuriakadeemia hooaja võtmesõna on omailm,» selgitas Kotov. «See on iseenesest vana, kuid iseäranis viimasel ajal teadusmaailmas laineid löönud mõiste, mille iva on selles, et inimeste ja teiste olendite võimalused teineteist mõista on piiratud, sest me elame erinevates ilmades, omailmades. Siiski pole need ilmad päris lahus, vaid ristuvad omavahel ja ristteedel on võimalik mõistmine.»

25 porikuud kõneleb Kalle Eller maarahvast ja kadakasakslastest, 01.11. selgitab Andres Noormets, miks kardetakse kunstnikke, ja 08.11. kõneleb Sven Aluste ökokyladest.

Loengud on nagu eelmiselgi hooajal yldjuhul igal teisel neljapäeval kell 18 Viljandi linnaraamatukogus. Üliõpilastel ja õpilastel arvestatakse loengutel osalemist valikainena ning õpetajatel täienduskoolitusena.


Sakala