[text]
Täna on

Kas meie maakonnas on metsaomanikke, kes oleksid huvitatud järgmisel aastal oma maa-alal rajama ja eksponeerima saaremaise, muhumaise... pärandkultuuri matkarada, kirjutas Oma Saares Veiko Maripuu?

Parima pakkumise teinud metsaomanik saab rajamistoetuse 80% maksumusest või kuni 50 000 kr summas. Kõigile huvilistele antakse tasuta nõustamisabi 22–27 porikuud toimuvatel ylemaakondlikel Saaremaa metsayhistu õppepäevadel.

Eelduseks oleks vähemalt yhe piirkonnale iseloomuliku pärandkultuuri objekti olemasolu kinnistul. Vanad ehitised, rajatised, kooguga talu- ja karjamaakaevud, taliteed, vanad lautrikohad, savitöngid, lubjapõletuskohad, tõrvaahjud, allikad, linaleotiigid, pärimustega seotud puud ja kivid, kadunud kylade põlispuud, muistsed metsateed, kohanimed ning veel loendamatud mälestised, mis seovad meid oma kodukohaga, oma maaga.

Sinna juurde looks võimalusi endisaegseid metsatöid teha: kahemehesaega puude saagimine, heina niitmine, saunaviha valmistamine, tõrva ajamine jms.

Pärandkultuuri mälestusmärke, mis räägivad meile meie maarahvana elamise pikast ajastust, jääb yha vähemaks.

Moodsad ajad, moodne elamisviis, maailm on muutunud! Jäävad unarusse tolleaegseks eluks vajalikud tehisobjektid, alustades tööriistadest ja eluaseme tyypidest, jätkates tootmisrajatistega nagu vesi- ja tuuleveskid, kivimurrud, lubjaahjud, turbavõtmisaugud ning linaleotiigid, lõpetades tervete pärandmaastikega nagu puisniidud ja -karjamaad.

Parimal juhul kolivad meie vanad asjad muuseumi ja mälestused raamatutesse. Ylejäänu kõduneb, mädaneb, mureneb, võsastub, metsastub.

Teave: Veiko Maripuu 51 46 732, e-post veikomaripuu[at]hot.ee

Veiko Maripuu, Valjala–Pihtla (Saaremaa) metsayhistu

 

Oma Saar