[text]
Täna on

Wieni ülikooli professor Johanna Laakso peab TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri osakonnas LLP (Lifelong Learning Program) Erasmuse raames loengukursuse Sissejuhatus soome-ugri soouuringutesse, teatas Tõnu Seilenthal Ugrimugri listis.

Loengukursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

1. Soouuringutest, nende ajaloost ja motivatsioonist soome-ugri keelte ja kultuuride taustal.

2. Sugupool ja soorollid soome-ugri kultuuri(de)s ja folkloori(de)s.

3. Sugupool ja soorollid "soome-ugri riikide" (Eesti, Soome, Ungari) ajaloos ja ühiskonnas.

4. Soouuringutest ja lingvistikast üldiselt ja eriti soome-ugri keelte alusel.

Loengud on eesti keeles. Loengute ajad:

T 23.10.07. kl. 10.15-11.45 ja 12.15-13.45 peahoone 234

N 25.10.07. kl. 12.15-13.45 ja 14.15-15.45 peahoone 234


Kõik huvilised on teretulnud.