[text]
Täna on

t_hiieraamat.gifEsmaspäeval, 15 porikuud kell 13.00 esitletakse Kultuuriministeeriumis raamatut “Looduslikud pyhapaigad. Väärtused ja kaitse”. Vastvalminud raamat annab ylevaate looduslikest pyhapaikadest ning nende uurimise ja kaitsega seotud kysimuste kultuurilistest, looduslikest, õiguslikest ja yhiskondlikest tahkudest.

Raamat ilmub Õpetatud Eesti Seltsi toimetiste sarjas ja on pyhendatud 2005. aasta novembris liiklusõnnetuses hukkunud Muinsuskaitseameti peadirektori Agne Trummali mälestusele, teatas Kultuuriministeerium.

Maavalla koja, Tartu Ülikooli ja Õpetatud Eesti Seltsi väljaandel ilmunud raamatusse on koondatud erinevate erialade esindajate Mall Hiiemäe, Eerik Leibaku, Ahto Kaasiku, Aare Kasemetsa, Auli Küti, Mari-Ann Remmeli, Marju Torp-Kõivupuu, Heiki Valgu ja Kärt Vaarmari artiklid, lisaks värvifotod Eesti tuntud ja tundmatutest pyhapaikadest. Raamatu lisades on näiteid pyhapaikade nimedest, kokkuvõte looduslike pyhapaikade riikliku arengukava eelnõust ja heade hiietavade tutvustus.

Hiied ja teised ajaloolised looduslikud pyhapaigad moodustavad kaaluka osa Eesti põlisest kultuuripärandist. Ajaloolised looduslikud pyhapaigad pole siiski yksnes minevikuline nähtus, vaid nad kannavad eneses olulisi looduslikke, rahvuslikke, regionaalseid ja religioosseid väärtusi ka tänapäevase yhiskonna jaoks. Raamat on esimene teejuht sellesse temaatikasse ja seega tarvilik lugemisvara kõigile muinsuskaitse-, keskkonna- ja omavalitsusametnikele, kelle igapäevasest tööst sõltub meie kultuuri- ja looduspärandi säilimine ja edasiandmine tulevastele põlvedele. Raamat on samuti mõeldud õpetajatele ja vanema kooliastme õpilastele.

351-lehekyljelist raamatut trykiti 2000 eksemplari, millest suurem osa läheb tasuta jagamisele kõigile yldhariduskoolidele, suurematele kõrgkoolidele, suurematele raamatukogudele, kõigile omavalitsustele, keskkonna- ja muinsuskaitseametnikele ja Riigikogu liikmetele.

Raamatu väljaandmist toetasid Hasartmängumaksu nõukogu, Keskkonnaministeerium, Siseministeerium, Haridus ja Teadusministeerium, Muinsuskaitseamet ning Maavalla Koda.

Raamatu .pdf faili saab alla laadida Maavalla koja võrgulehelt