[text]
Täna on

MULGI UUDISE

Mulgikeelsed uudised on «Sakalas» ja Vikerraadios iga kahe nädala tagant. Neid toimetab Tarvastu vallast pärit ajakirjanik Airi Hallik.

Murret saap mitmen paigan õppi

Sellest sygisest saave riikligu rogrammi «Lõuna-eesti keel ja kultuur» abige esivanembide kiilt ja kultuuri õppi Alliste valla tillembe koolilatse. Mõisakylän om koolilastege pundin ka kige suurembe lasteaialatse. Suure inimese saave mulgi kiilt miilde tulete ja manu õppi kaits kõrda kuun Mustla pääl ja Villändin.

Porikuu lõpun akkave pääle mulgi keele tunni Alliste kihelkonna õpetejidele.

 

Mulgimaa saa endele märgi

Sii nädäl saave piaaigu kik suurembe sissesõidutii Mulgimaa alguse märgige ärä tähistet.

Ruuni värvi ja tikutopsi järgi tuntu Mulgi mehege märgi tähisteve kultuuriluulist Mulgimaad.

26 porikuud om lubanu Villändi ja Nuia vahelist piiri maha märkma tulla ka vabariigi president.

 

Välismulgi saive Abjan kokku

Ylemineve lauba tullive Abja vallan kokku Mulke seltsi inimese yle Eesti. Na käisive kaemen Penuja kylä ning kreeme ja jogurti tegemist Pajumäe talun. Õhtsapoole olli neil Abja kultuurimajan pidu, kos saije osta ka mulgikiilset kirjandust. Oma käsityynäituse olli välla pandan Mulgimaa Ukuvakk.

Pidun oli ligi 200 inimest.


Sakala