[text]
Täna on

t_06vi20_099Vaike.gifTäna rahuldas Riigikohtu halduskolleegium Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koja kassatsioonkaebuse ja jättis jõusse Tartu halduskohtu otsuse, millega tyhistati Kunda linnavolikogu otsus 5. juulist 2006, millega oli kehtestatud detailplaneering Kunda linnas Hiiemäe maayksusele, kirjutas Virumaa Teatajas Andres Pulver.

Detailplaneeringuga oli ette nähtud Hiiemäele tuulepargi rajamine elektrienergia tootmiseks.

Kolleegium leidis, et detailplaneeringu kehtestamise otsuses puudusid igasugused põhjendused, miks detailplaneering sellisel kujul kehtestati. Samuti leidis kolleegium, et Kunda linn ei olnud detailplaneeringu menetluses kaalunud Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koja esitatud ettepanekuid tuulepargile alternatiivsete asukohtade leidmiseks või tuulepargi lahenduse muutmiseks ning selline kaalutlusviga võis viia ebaõigele lahendusele.

Lisaks märkis kolleegium, et muinsuskaitseamet ning Lääne-Virumaa keskkonnateenistus olid detailplaneeringu kooskõlastanud vaid tingimuslikult, nähes ette rea tingimusi, mida tuleb planeeringu alal ehitamise ajal ning ehituse lõppemise järel täita. Ent neid tingimusi Kunda Linnavolikogu ei kehtestanud. Riigikohtu halduskolleegium leidis, et neil põhjustel on detailplaneeringu kehtestamine õigusvastane.

Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik rõõmustas uudise yle väga ja nimetas seda loogiliseks ja põhjendatud otsuseks. “Kahtlemata oleme rahul,” kinnitas ta.

Kunda linnapea Allar Aron ytles aga irooniliselt, et volikogu otsus oleks pidanud olema sama pikk kui detailplaneering, et kõik aspektid otsuses kajastuksid. “Meil on otsuste kirja panemisel lähtutud tervest mõistusest,” lausus Aron.

Linnapea sõnul on tal kahju sellest, et Kunda linna jääb alles yks koht, kuhu inimesed prygi maha panevad. “Ega maausulised pole seal ka silma peal hoidnud,” lisas ta.

Ahto Kaasik rääkis, et Hiiemäel prygiuhunnikuid ei ole, kyll aga veetakse autodega prygi Hiiemäe kõrval asuvasse endisesse karjääri. “Oleme teinud ettepaneku sulgeda Hiiemäele ja vanasse karjääri viivad pinnaseteed, Kunda linn peaks maaomanikuna selle eest hea seisma, et tema maale prygi ei ladustata,” ytles Kaasik.

Kaasiku sõnul on maausulised teinud Kunda linnale ettepaneku talgute korraldamiseks karjääri prygist puhastamiseks ja pakkunud ka oma abikätt.

Pilt: Annipael Kunda Hiiemäel, Maavalla koda


Virumaa Teataja