[text]
Täna on

t_hoimuklubi.gifKolmapäeval, 24 porikuud algusega kell 17  kõneleb Fenno-Ugria Hõimuklubis Fenno-Ugria Asutuse hõimukeskuse juhataja Jaak Prozes, kes tutvustab mõningaid soome-ugri rahvaste seas läbi viidud sotsioloogilisi kysitlusi ja neist tulenevaid järeldusi.

Jaak Prozes kirjutab: „Tihtipeale on kysitud, kuivõrd Venemaa soome-ugri rahvastel on veel rahvuslikkust? Nad seal ju puha venestunud! Tegelikult on selle rahvuslikkuse ja rahvustundega keerulised lood, sest kuidas sa seda mõõta ja kellega võrrelda? Kõik on suhteline.

Midagi näitavad kahtlemata rahvaloenduse andmed. Viimane, 2002. aasta loendus aga ajab pildi segaseks: kysiti, milliseid keeli vastaja valdab, kuid ei kysitud, mis on tema emakeel. Tingituna kysimuse sõnastusest ei saa selgust, kui paljud soomeugrilased peavad oma emakeeleks rahvuskeelt. Keele valdamine ja omaks pidamine on aga tähtis rahvusteadvuse indikaator.

Rahvaloenduste kõrval on rahvusteadvuse olemasolu võimalik uurida ka sotsioloogiliste kysitluste abil, mida sealsed keele-, kirjanduse- ja ajaloo instituudid valitsuse tellimisel teinud on. Paraku võivad tulemused olla kallutatud, sõltumatuid sotsioloogilisi kysitlusi aga eriti polegi.

Siiski võib yht-teist välja lugeda ka toimunud uuringutest, kuid need jäävad ysnagi varjatuks, kuna avaldatakse 100–200eksemplaristes vihikukestes või raamatukestes. Pole ka teada, et uurimistulemusi yritataks muul moel avalikkuse ette tuua.

Uuringud ise on aga vägagi tähtsad Venemaa soome-ugri aladel toimuva mõistmiseks ning viitavad sellele, et assimileerumisprotsessid on tõepoolest juba niivõrd sygavad, et toimub mitmete soome-ugri rahvaste vabatahtlik lahkumine ajaloo areenilt.”

Hõimuklubi toimub Tallinnas Roosikrantsi 6 Eesti Keele Instituudi 3. korruse saalis. Sissepääs vaba.

 

Fenno-Ugria