[text]
Täna on

Oma Saar
Liis Pallas

Viimasel aal kihiseb muhu murde ymber nagu sipelgapesas. Iseenesest kena. Inimese kohe öetse koa, et kut taast ikka midagid reakida oo, põle veel vähemaste ää surn.

Murdest reakijate puhul ma põle viel aru soan, kas rynnatse mind isiklikult, mo oskusi või oskamatust ennast kodukieles väljenda. Tervitusi Mäe-Tooma Siljale, kis työtab Tallinas Eesti Keele Instituudis eesti murrete ja lähisugukielde sektoris!

Ta oo esimene, kis moole otse kirjutas, et midagid justkut tundub nihu nende aalehtes avaldat kirjatykkide sihes ja muhulased kahtlevad mo pädevuses. Andis kenasid suovitusi, et ma õigemini oma työd tieksi. Ikkagid inimene!

Kultuurministeeriumis oo välja työtamisel sõuke rogramm, mise abil soab soarde kielepärandi järeljään riismete oidmiseks toetust kysijale. Pange omad piad työle, ehk soame tulevikkus kylakeskuste ja muuseumirahvaga korralda mõttetalgud ja kõik iad muhu murdemõtted kokku koguda. Kõige lihtsam oo urgitseda asjade kallal, mis valeste tunduvad olavad. Katsuks siis neid paranda! Või ep luba muhulase uhkus kuostyöd tiha?

Oma Saar