[text]
Täna on

Seo nätäl om vanal Võromaal võro keele nätäl.

Joba käävä raamadu «Suur must pini» näütämise Võromaa ja Setomaa koolõn. Hummõn kell 16 võiva kõik huvilidsõ tulla raamadu kaejatsilõ Võromaa keskraamadukokko. Kell 19 om Võrol Kandlõ kultuurimajan Võro tiatriateljee tükü «Võrumaa rituaalid» edimäne näütämine. Neläpäävä kell 17 om Võro instituudin vähämbile latsilõ laulu- ja mängutsõõr.

Riidi kell 18 tulõ võro keele nädäli lõpõtamisõ pido Võro instituudin. Üles astva Kalkuni Mari, Normani Triin ja Kadalipu Tanel Villändi kultuuriakadeemiäst. Juttõ kõnõlõs Kalkuni Mati.

Võro keele nädälil kõrraldas Võro instituut 8. ja 11. klassi opilaisilõ joba säitsmendä võro keele tundmisõ võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast».

Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin saa tetä lustlikku tsihiotsmismängu (hindäst tulõ inne teedä anda).


Uma Leht