[text]
Täna on

t_indiaanlsed.gifTallinna Botaanikaaia palmimajas avatakse homme Ungari fotograafi Attila Lóranti näitus Andide ja Amazonase jõe äärsetest indiaanikultuuridest, kirjutas ajaleht Postimees.

Näitus «Silmapiiri taga» tutvustab indiaanikultuuride mitmekesisust viies erinevas Lõuna-Ameerika riigis 21. sajandi hakul, jäädvustades indiaanlaste loodusega kooskõlas olevat igapäevaelu ja traditsioone, edastas Ungari instituut.

Materjal pärineb aastatel 2003–2005 Brasiiliasse, Peruusse, Boliiviasse, Ecuadori ja Venezuelasse tehtud kuuelt ekspeditsioonilt.

Attila Lóránt tegeleb hääbuvate kultuuride visuaalse dokumenteerimisega. Neutraalsele dokumentatsioonile annavad emotsionaalse mõõtme piltidele lisatud tekstid, mis kirjeldavad nende inimeste põlisrahvaidentiteeti, kuid viitavad ka elu varjupooltele: alkoholismile, prostitutsioonile ja vihmametsade hävitamisele.

Näitus ja sama materjali põhjal välja antud raamat «Indians from the Amazon and the Andes» (2006) on valminud koostöös National Geographic Societyga.

Käesoleval sygisel pälvis raamat suurel rahvusvahelisel fotokonkursil IPA (International Photography Awards) raamatute kategoorias III preemia. Fotomaterjali tunnustati professionaalide kategoorias eraldi preemiatega, samuti auhinnati samal konkursil Attila Lóranti muidki töid.

Attila Lóránt on õppinud kauneid kunste Pariisis Ecole de l’artis ja disaini Budapestis. Aastal 2002 asutas ta Hääbuvate Kultuuride Sihtasutuse (Disappearing Cultures Foundation), mille eesmärgiks on audiovisuaalse materjali kogumine hävimisohus põliskultuuride kohta.

Oma eelnevates töödes on Attila Lóránt uurinud Ida-Aafrika kultuure. 2003. aastal ilmus tema koostatud raamat «Ida-Aafrika – enam kui safari» (East Africa more then a safari).

Näitust «Silmapiiri taga» eksponeeris käesoleva aasta suvel Stockholmi Etnograafiamuuseum, Eestisse vahendas selle Ungari Instituut.

Näitus avatakse palmimajas homme kell 16 ja see jääb avatuks kuni 9. detsembrini.

Pilt indiaanikultuure tutvustavast fotonäitusest, mis on kokku pandud Attila Lóranti töödest. Ungari Instituut / Attila Lórant


Postimees