[text]
Täna on

Pyhapäeval korraldas mari rahvuslik liikumine Mari Ušem Joškar-Olas Mari Eli Vabariigi yhiskondlik-poliitilises keskuses konverentsi “Inimkonna arenguteed kolmandal aastatuhandel”, mis oli yks esimese Mari rahva kongressi 90. aastapäeva tähistamise yritustest, vahendas Fenno-Ugria.

Konverentsisil osalejad võtsid vastu soovituste nimekirja, mis keskendub mari omausule kui rahva yhisele algele. Seal kinnitatakse omausu seost kõikide religioonidega ja kutsutakse yles usulisest vastasseisust loobuma. Samuti märgitakse, et tehnokraatlik globaliseerumine võib olla ohuks inimkonnale, samas aga loob yleilmastumine tingimused kõikide rahvuste vaimseks yhinemiseks.

Konverentsil osales 80 inimest. Nende hulgas olid valitsuse, kultuuriministeeriumi, ajakirjandus- ja rahvuste ministeeriumi esindajad ning kõrgkoolide õppejõud Joškar-Olast, Kaasanist, Tšeboksarõst, Nižni Novgorodist. Samuti osalesid yritusel mari yhiskondlike yhenduste Mari Ušem ja Mer Kangaš esindajad ja ajakirjanikud.

Konverentsil märgiti, et inimkonna areng on ka 21. sajandil seotud kõigi rahvuste eetilise ja vaimse palgega, mis omakorda sõltub palju rahvuskultuuridest. Oma rahva kultuuri ilu säilitamine, armastus oma keele ja usu vastu on omane igale rahvale.

Osalejad nentisid, et rahvuskultuur algab perekonnast ja vanemate kohus on anda lastele edasi mari rahva tuhandeaastaseid traditsioone, samuti peaks selles suunas töötama massiteabevahendid.

 

Allikas: mari.ee