[text]
Täna on

Kolmapäeval, 21 kooljakuud algusega kell 17 näitab Hõimuklubi telefilmi „Komi keele uurija Adolf Turkin”, teatas Fenno-Ugria.

Adolf Turkin (1.01.1936 Jerozdino kyla, Ust-Võmski rajoon, Komimaa – 18.06.1996 Tallinn) asus tööle Keele ja Kirjanduse Instituudi (praegune Eesti Keele Instituut) soome-ugri keelte sektorisse 1973. aastal. Tema uurimisteemadeks olid komi keel ja selle suhted läänemeresoome ja obiugri keeltega, samuti komi kohanimed. Turkin tegeles ka tõlkimisega, vahendades komi keelde eesti ja soome kirjandusklassikat. Filmist saame teada, kuidas hinnatakse Adolf Turkini pärandit praegu tema synnimaal.

Telefilm Adolf Turkinist on yles võetud nii Komimaal kui ka Eestis. Filmis näeme Turkini lapsepõlvepaiku Komi kylas, kuuleme tema õpingutest ja kõrghariduse omandamisest Leningradi Riiklikus Ylikoolis, kus ta tutvus oma tulevase eestlannast abikaasa Elle-Maiga,  töötamisest Sõktõvkaris komi keele, kirjanduse ja ajaloo instituudis ning edaspidi Tallinnas. Intervjueeritud on inimesi, kes tundsid Turkinit tema elu eri perioodidel: kodukyla rahvast, sugulasi, pereliikmeid (sh abikaasat ja vanemat poega), kolleege ja tuttavaid nii Komimaal kui ka Eestis.

(Komi TV 2006, autor Galina Markova, komi ja vene keeles, 42 min). Filmi tõlgib eesti keelde Nikolai Kuznetsov.

Hõimuklubi toimub Tallinnas Roosikrantsi tn 6 Eesti Keele Instituudi 3. korruse saalis.