[text]
Täna on

t_Liis_Pallas.gifYks mo vana sõber kysis korra, kut ta olli jälle muigutes yhe vähe mõtteta kysimuse esitan ja ma sellele irmsaste vastata katsusi, et miks ma ometi ep saada tatta pitkalt. Sõukse jutu piale. Nyid ma ole mitu nädalid selle asja yle koalun ja jutt jummala õige – kõikidele kysimustele põle tariskid vastussid leida. Elu läks natusse kergemaks, kirjutas Oma Saares Liis Pallas.

Kunagid yks vahva vanamemm ytles koa, et ärge juurelge yhtelugu kõikide asjade yle. Elate muidu oma elu raskemaks.

Mineva nädali lõppus läks mööda mardipäe, kestab ingede aeg.
Muhu Muuseum köis mineva nädali Liiva lasteaedas mardi-kadri koolitusega. Tatjana Rahu reakis lastele nende päevade tähendusest ja kommetest. Lapsed joonistasid oma mardi või kadri pildi, misest lasteaidas näitus tihasse. Lapsed pandi päevakohaselt riide koa ja mängiti kombeid läbi. 24. novembril läheb muuseum kadrikoolitusega noortekeskusesse.

Hellamaa Kylakeskuses köisid eele kohja pial Kylasema kylaselsi rahvas kadri- ja mardipäeva kavaga. Tuleva nädali algusest soab Hellamaal nähe isetehtud jõulukoartide näitust. Paergus oo olemas ylespanemise ootuses laste koolivaheaegas valmistehtud koardid. Kõik igas vanuduses joonistajad võivad viel kaerta meisterda ja nee esmaspäevaks kylakeskuse viia.

24. novembril tulemas Hellamaa Kylakeskusesse Viljandi yliõpilased, kis seltsis voatajatega mängvad maha kadri pulma. Lisaks oma kavaga esinevad Pöide vallast Aderkasi selsi rahvas. Uhke yrituse algus oo kellu 20.

November öetse olevad masenduse kuu. Et lund põle ja pimed päevad pitka öö-aa vahel. Igat sorti kytet akkab rohkem minema. Kust seda elus sooja valgust siis ikka moakodu mõjalt võetse. Kis teeb tule piisi alla, kis paneb kamina kydema, kis kyinla põlema. Mõtled. Misasi sa, pisike kirp, sii moamuna pial yldse oled. Kust tuled ja kuhu lähed. Ja miks. Et ons sellel mõni sygavam mõte koa. Siis tiatab kiegid, et mailm oo tegelikult yks kena paik. Ja jälle jõvad selle kohja piale, kus ehk jääd väga pitkaste mõtlema.

Yks Viljandimoa kollektsionäär, kis oma töid ja kogusid suiti inimestele koa näitab, otsib Muhu soare pialt käsitöid. Põle ta kogus viel roosit tekki ega vanu varspistes seenapilta. Ää ep ytle ta aga yhestkist pakkumisest nii vanama kut uiema käsityö vallast, olgu siis tegemist meeste või naeste loomega. Rahas ep pidade kysimus olema, indas soab alati kokku leppida.

Muhulane oo õppen aa joosul oma käsitöid indama. Nõukogude aegas rahvusmuuseumite sisse rähitset vara põle selle annetaja easte änam nähe soangid. Mis läks, see varju jähi.

Ikka ja jälle leidub uvilisi, kis tulavad ja kysivad, ega sool põle midagid kenad ää anda. Ja muhulane mõtleb. Kohe pitkaste ja umbusklikult. Vanavara änam ää ep anta. Aga kõike ju õnneks annab uieste ja uhkeste tiha. Muhu paerguse aa käsitöölistele võiks sõuke pakkumine ea tienimise võemalus olla. Kis oma tööle ostjad otsib, levab Muhulase lehe sihest telehvoninumbrid.

Muhu koolis tähistatse selle nädali Astrid Lindgreni panust lastekirjanduse sisse. Laste kasudes kasvõi Pipi lugusid ikka ja jälle yle lukema pidan, põle see roamat mitte viel äägid väsin. Ikka oo tore ja ikka levad omale koa iva sealt sihest. Aapikku ole ma lausa ridade vahelt uie luo leidn...

Muhu inimene kõneleb palju mõistu. Soare rahvas vist yldse. Väga selgeste ja otseti reakijad peetse vähe imelikukskid ja kutsutse mõnes kohtas “sirgeks”. Yks mandrimoa kylatark väitis, et köis omale Põhja-Eestisse Saaremaa pialt uumorisoont kojo viimas. Nyid ta soadab selle oma juure toodud soone piale inimesi ja köib vahel isegid.

Sellepärast, et seda olle taris. Päris ilma naljasuoneta kuivab lihtsalt ää. Vahel jääb tunne, et palju vähem kut naljasoont, oo inimestele vanajumala poolt jägatud taktitunnet. Tegelikult oo see paljuskid oma tiha ja jumalad selle puudumises põle taris syydista. Kut inimene õppeb sydamega mõtlema, akkab ta varsti seda ää tundma, kuskohtas ja misasja ytelda tohib.

Yks tark inimene oo yteln, et kut vähegid soad, jäta oma mõte välja ytlemata. No kut sa just piad välja ytlema, siis ää kirjutag. Ja kut sa just piad kirjutama, siis ää kirjutag alla. Ma eksi kõigi nende tarkuste vastu iga nädali vähemaste korra. Kyll oo veel palju õppeta!
Aga olge ikka te munuksed!


Oma Saar