[text]
Täna on

Pyhapäeval, 18 kooljakuud kl 14 räägib Eesti Rahva Muuseumi peavarahoidja Eevi Astel teemal „Õlg punutises ja ornamendis“. Loengule järgnevas töötoas õpitakse tegema kyynlaid.

Syndmus leiab aset Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi Tallinna osakonna ja Tallinna rahvaylikooli yrituste sarjas „Kylaskäigud rahvakultuuri kullafondi“. Sarja eesmärgiks on tutvustada tallinlastele ERMi kogusid ning anda võimalus täiendada oma käsitööoskusi.

„Eesti vanemas talupojakultuuris on õled ehituste ja tarbeesemete materjalina laialt tuntud. Õle rohket kasutamist tarbematerjalina soodustasid lisaks kergele kättesaadavusele veel kyllaldane vastupidavus ja meeldiv läige. Eriti vastupidav on rukkiõlg, talle järgneb nisuõlg. Kuldseima läikega on odraõlg, kaeraõlg on särav ja õhuke. Kasutada sai ainult käsitsi viljapeksul saadud õlgi…“ (E. Astel „Õlest vakad ja karbid.“ T., 2007)

Syndmus toimub Tallinna rahvaylikooli ruumides Estonia pst 3/5 ( sissepääs tänavalt)