[text]
Täna on

Kutsu üles tegemä kõvva seletüstüüd ristipuiõ kaitsmisõs. Juhtu eelä (11.11.2007) kõndma Kanapäält (Kanepist) Sabõrnahe ja näi poolõ maa pääl Kanapää vallan ütte mullõ tiidmäldä ristipuud (kuuskõ).

Taa pand’ minno mõtlõma, ku pall’o mi – Sabõrna – kandin ristipuid ülepää om. Mu teedä väega veidü. Või-olla olõsi vaia kõik Eesti ristipuu kaitsõ ala võtta? Tuus om mitu põhjust:

1. Teie-ehitüs om viimätsil aastil Eestin vunki mano saanu ja arvada saa viilgi (edimädse halva näüte omma jo käen: kasvai Rosma ristipuiõlõ juhtunu Põlva-Võro suurõtii veeren).

2. Puuragoja võtva arvada parhilla maaha ka ristipuid.

3. Ristipuu suurõndasõ kultuurilist kirivüst – omma nä jo perändkultuuri osa. Paigapäälitside kultuurijuuri alalõhoitminõ tähendäs tihtsäle ka suurõmbat luuduslist kirivüst (läbi «ütiskund-luudus» köüdüsse).

4. Ristipuu suurõndasõ huulmist – naidõ pääl om luutminõ, et inemise huulva inämb minevigust ja olõvigust, mis pand alusõ tulõvalõ aolõ. Arvada avitasõ ristipuu suurõnda ka tõisist inemiisist huulmist.

5. Ristipuu andva paigapäälist aoluku edesi.

6. Ristipuid om veitüs jäänü, risti lõikmisõ kommõ häömän.

Hoobi Indrek Sabõrnast


Uma Leht