[text]
Täna on

President Ilves ja Eichenbaum Võro Instituudis
President Ilves ja Eichenbaum Võro Instituudis
Minevä iispäävä oll’ Võro instituudin külän president Toomas Hendrik Ilves. President uursõ, midä om tettü võro keele ja kultuuri hääs, tegemiisi tutvusti instituudi direktri Eichenbaumi Külli (üten presidendiga pildi pääl) ja tõõsõ võro as’ a ajaja, kirotas Rahmani Jan Uma Lehes.

President tundsõ huvvi ka aoluulidsõ Võromaa piire vasta. Tä kõnõl’ , et timä naasõ vanaimä eläs Kanepi kandin, pidä hinnäst võrokõsõs ja kõnõlõs kõikiga võro kiilt. Viil arotõdi, mille mulgi ja tarto kiilt veidemb alalõ om püsünü ku võro kiilt.

President nimmas’ är, et võrokõsõ paistva uma keele ja kultuuri asjuga häste Eestin silmä. Hääs näütes om presidendi sõnno perrä tuu, et egä nätäl saa kaia Internetist Jussi multikit ka võro keelen.

Võro instituudi küläliisiraamatuhe jätt’ president säändse mulgikeelidse tervitüse: «Austet võrokese! Oma keelt, meelt ja kultuuri oiden olete ollu ääd iiskujus, millest teistel oless pallu õppi, säälkogus om ka mulgi. Ääd jõudu jätkate!»


Uma Leht