[text]
Täna on

Muinsuskaitseamet soovib tosin kehvas seisukorras pukktuulikut Saare maakonnas nende säilitamiseks ja hävimisohust päästmiseks arhitektuurimälestistena kaitse alla võtta, kirjutas Meie Maas Monika Puutsa.

“Osaliselt on maakonna tuulikud juba kaitse alla võetud, aga tahame sellega jätkata ning võtta järgmised kaksteist,” ytles muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa.

“Kahjuks on suur osa maakonna pukktuulikutest lagunenud ning need kaksteist kõige halvemas olukorras. Peirumaa lisas, et nimekirja koostamisel oli prioriteediks kiire konserveerimistööde vajadus. “Nii on võimalik need tuulikud veel päästa,” tähendas ta. “Pyyame ka leida väikestki toetust, et nende olukorda parandada.”

Vajavad kiiret konserveerimist

Peirumaa sõnul pole muinsuskaitseamet siiski valmis tuulikuid täies mahus restaureerima. “Ometi tahame ära teha vähemalt selle töö, et hävimisoht oleks peatatud – likvideerida avariilise olukorra.”

Inspektori sõnul on tuulikute kaitse alla võtmise protsess praegu käsil. “Tuleb veel kontakti võtta valla ja omanikega – nemad peavad olema kaitse alla võtmisega päri,” rääkis Peirumaa. “See teavitamise töö on praegu pooleli.”

Peirumaa loodab, et kokkuleppele saamisel võetakse tuulikud kaitse alla tuleval aastal.

Kokku ligi 160 tuulikut

Peirumaa sõnul on inventariseerimise läbi viinud ajaloolane Tõnu Sepp vaadelnud ligi 160 tuulikut. “Mõnel puhul on neist kyll väga vähe alles – näiteks vaid tuuliku jalus,” tõdes Peirumaa. “Usun aga, et enamik neist saja kuuekymnest on veel võimalik kaitse alla võtta.”

Osa tuulikuist võeti kaitse alla 2005. aastal. “Nende hulka ei kuulu ainult pukktuulikud ning nende osas polnud avariilisus ainumäärav kriteerium,” rääkis Peirumaa.

“On veel hulk tähelepanuväärseid tuulikuid, mis varem või hiljem tuleb kaitse alla võtta, aga need kannatavad veel oodata,” lausus Rita Peirumaa.


---------------
Praegu kuulub arhitektuurimälestistena kaitse alla 22 tuulikut

Ritsu talu pukktuulik Kaarma vallas Sepa kylas; Ranna talu pukktuulik Kihelkonna vallas Kiirassaare kylas; Vessiku talu tuulik Kärla vallas Karida kylas; Uuetalu talu tuuleveski Muhu vallas Nõmmkyla kylas, Veski talu tuulik Mustjala vallas Võhma kylas; Mäe talu pukktuulik Pihtla vallas Nässuma kylas; Laasu talu pukktuulik Hindu kylas ja Jaagu talu pukktuulik Ööriku kylas Orissaare vallas; Kõrkvere tuulik Kõrkvere kylas ja Paa talu tuulik Muraja kylas Pöide vallas; Ranna talu tuulik Rannakyla kylas, Kabeli talu tuulik Ridala kylas ja Viltina pukktuulik Viltina kylas Laimjala vallas; Laose, Reinu, Viite ja Vilidu talu pukktuulikud ning Tedre talu tuuleveski Leisi vallas Angla kylas; Saksa-Pärdi talu pukktuulik Atla kylas, Tuuliku talu tuulik Eeriksaare kylas, Pilguse mõisa tuuleveski Jõgela kylas ja Kuusnõmme pukktuulik Kuusnõmme kylas Lymanda vallas.


---------------
Pukktuulikud, mis muinsuskaitseamet soovib kaitse alla võtta:

1. Männi talu, Laokyla kyla, Kaarma vald. Väga halvas olukorras, reaalne hävimisoht. Tuleks demonteerida ja ehitada uuesti.
2. Jaagu talu, Asva kyla, Laimjala vald. Yks vanemaid Saaremaa pukktuulikuid (1822), ymber kukkumas, jalg ja katus vajab kohest parandamist.
3. Käomatsi talu, Viltina kyla, Laimjala vald. Halvas olukorras, kuid mitte hävimas. Sisu sees. Parandada katus ja seinalaudis, et sademeveed ei pääseks sisse.
4. Välja-Adu talu, Kõruse kyla, Kihelkonna vald. Reaalne hävimisoht. Paigaldada ajutine katus. Sulgeda avaused. Koristada sisemus, konserveerida võlli välimine ots.
5. Sumari talu, Koguva kyla, Muhu vald. Vahetada pehastunud katuselaudis ja kahjustada saanud voodrilauad, pehastunud vahelae osad.
6. Kõue talu, Paenase kyla, Muhu vald. Olukord väga halb, katus laseb läbi.
7. Sassi talu, Võhma kyla, Orissaare vald. Väga halvas seisukorras, konstruktsioonid ilmastiku meelevallas, sest seinad on avatud, reaalne hävimisoht. Parandada tuuliku seinad, eemaldada võsa.
8. Meelase talu, Kuusiku kyla, Pihtla vald. Reaalne hävimisoht. Remontida katus ja seinalaudis.
9. Kadariku talu, Kuusiku kyla, Pihtla vald. Olukord halb, otsene hävimisoht puudub. Parandada tuuliku katus ja seinalaudis.
10. Kaubi talu, Nässuma kyla, Pihtla vald. Väga halvas olukorras, sisuliselt hävinud. Olemasoleva tuuliku ehitamiseks kasutatud vanema tuuliku osi – ematalal aastaarv 1801. Demonteerida ja kaardistada.
11. Jurna talu, Kõrkvere kyla, Pöide vald. Olukord halb, aga otsene hävimisoht puudub. Sademevete eest parandada katus ja laudis, eemaldada tiibade riismed, konserveerida võlli ots.
12. Hansu talu, Kõrkvere kyla, Pöide vald. Reaalne hävimisoht. Katta tuulik ajutise katusega, sulgeda avaused seinas. Toestada tuuliku kere, et vältida ymberkukkumist.


Meie Maa