[text]
Täna on

Esmaspäeval, 17.12. kl 14.00 kaitseb Ahto Raudoja Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudis (Kreutzwaldi 5, aud. 0B2, Tartu) magistritööd teemal “Setomaa traditsioonilise hoonestuse uurimise metoodika ja katseinventuur”.

Magistritöö juhendajad on prof Hardi Tullus ja dots Mart Külvik, oponent mag Heiki Pärdi (Eesti Vabaõhumuuseum).

Magistritööga on võimalik tutvuda EMÜ raamatukogus (Kreutzwaldi 1A, Tartu).