[text]
Täna on

Reedel, 14.12. algusega kl 10.30 toimub Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses Lossi 3-404 seminar "Lõunaeesti kultuurilugu".

Seminari kava


10.30–10.45 Paul Hagu alostusõsõnaq.
10.45–11.30 Nele Reimann-Truija. Lõunaeestläse meelelaadist ummi ja võõridõ silmi läbi kirändüse, kunsti ja rahvaperimüse abiga.
11.30–12.00 Taavi Pae. Põhi ja lõuna Eesti kultuurigeograafias.
12.00–12.30 Reet Piiri. Rõivamoed Lõuna-Eesti talurahval 19. sajandil. Mõjud ja muutused.
12.30–13.00 Kadi Kass. Usutraditsioonid setode kultuuris.

13.00–14.00 Lõunaq.

14.00–14.30 Terje Lõbu. Algkoolioppaja Võromaa koolõn Eesti Vabariigi alguskümnendiil.
14.30–15.00 Tarmo Noormaa. Pillimeister August Teppo fenomen.
15.00–15.30 Anti Lillak. Jaan Jungi rollist eesti ajaloo- ja arheoloogiateaduses.
15.30–16.00 Heli Laanekask. Tartu keele viimane poolsajand: Hurt ja Wiedemann.

16.00–16.30 Väiku paus.

16.30–17.00 Marju Torp-Kõivupuu. Vana aig vagivahtsõl aol: midä võttaq, midä jättäq? Rahvakultuurist innembi ja parhillaq.
17.00–17.30 Mart Velsker. Eesti ja lõunaeesti luuleloo seostest.
17.30–18.00 Anneli Saro. Lõunaeesti teater.

18.15 Iloõdak. Võrokeelitsit juttõ kõnõlõs Silvi Jansons, pilli mäng Tarmo Noormaa.