[text]
Täna on

Äsja lõppenud hääletusel Strasbourgis kinnitas Euroopa Parlament järgmise aasta eelarve, kuhu hääletati sisse ka 2,5 miljoni euro eest toetust Venemaa rahvusvähemustele kultuuri, hariduse, meedia ja kodanikuyhiskonna arenguks. Ettepaneku tegelik sisu on toetada just soome-ugri rahvastele suunatud programme, vahendas Fenno-Ugria.

Soome parlamendisaadiku Kyösti Virrankoski eelarvekomisjoni raportisse Euroopa Liidu eelarve III sektsiooni osas esitas antud muudatuse ungarlasest eelarvekomisjoni saadik Istvan Szent-Ivanyi Eesti saadiku Katrin Saksa ettepanekul.

Katrin Saksa sõnul on see suurepärane näide Eesti-Ungari-Soome koostööst Euroopa Parlamendis. "Tegemist on esimese korraga, kui Euroopa Liit toetab soome-ugri rahvaste kultuuri ja seda eriti Vene Föderatsioonis elavate rahvaste kultuuri säilitamiseks ning arendamiseks," jätkas Saks.

„Eestlased, kes me oleme ise palju teistelt tuge saanud, peame nyyd ka nõrgemaid aitama. Oleme heaks eeskujuks ja inspiratsiooniallikaks hõimlastele Venemaal, et ka yhe väikese rahva keel võib kõlada kõikjal, võrdväärsena Euroopa suurte kõrval. Antud projektid võiksidki olla suunatud keele ja kooli arengule,” lisas Saks.

70 aastat tagasi sai alguse riikidevaheline hõimualane koostöö, kui 14.oktoobril 1937 sõlmisid koostöölepingu Eesti ja Ungari ning sama aasta 1. detsembril Eesti ja Soome haridusminister.

Praegune samm on väärikas viis seda aastapäeva tähistada. Euroopa Parlamendis tegutsev soome-ugri koostööryhm korraldas selle tähistamiseks 27. novembril ymarlaua ja samal päeval avati ka Eesti Euroopa Liidu Esinduses näitus soome-ugri rahvastest.

Katrin Saks on tegelenud soome-ugri kysimustega ka varem, olles Euroopa Nõukogus Venemaa soome-ugri vähemuste raportöör. Antud raport võeti vastu aasta tagasi Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee juhtkomitee poolt.


Fenno-Ugria