[text]
Täna on

Jõulukuu esimesel pyhapäeval oli kultuurimajas segakoori Hilaro kylaliseks helilooja Veljo Tormis. See oli töine kohtumine, sest toimus mentorkoolitus teemal „Regilaul — eesti muusikakultuuri alus ja selle kasutamine tänapäeval”, kirjutas Võrumaa Tatajas Ivi Kaarna.

Aegade jooksul on unustatud, kuidas regilaulu tegelikult lauldi ja kui peen ning väljendusrikas see oli. Hilaro dirigendi Silja Otsari sõnul oligi koolituse eesmärgiks saada ylevaade regilaulust japõhiprobleemidest selle kasutamisel koorilaulus, samuti koolitada maakonna koorijuhte ja muusikaõpetajaid.

„Kõigepealt kuulasime Tormise rohkete noodi- ja kuulamisnäidetega illustree­ritud loengut regilaulust, selle omapärast, nyanssidest, põhiprobleemidest tänapäevasel esitamisel. Tutvusime uue variandiga populaarsest „Regilaulikust”. Elavat mõttevahetust tekitasid kysimused regilaulu tekstide tõlkimisel murdekeelest kirjakeelde,” lausus Otsar.

Loengule järgnes töö kooriga Veljo Tormise „Mängulaulude” ettevalmistusel. „yles kerkis kysimusi tempost, tekstihääldusest, dynaamikast, karakteritest,” ytles Otsar.

Hilaro on sel hooajal Celia Roose eestvedamisel õppinud mitut Tormise seatud rahvalaulutöötlust. „Helilooja oli kooriga yldjoontes rahul, seda näitas ka laulu ajal tema mitmel korral yles tõstetud pöial,” sõnas Otsar.

Tormise seatud rahvalaule saab segakoori Hilaro esituses kuulda Eesti Vabariigi aastapäevapidustuste ajal Kandles ning kindlasti edaspidigi.


Võrumaa Teataja