[text]
Täna on

Jüvä Sullõv tytre Helläga
Jüvä Sullõv tytre Helläga
Edimäne võro keele tiidüsdoktor om Jüvä Sullõv (38). Õkva seo Uma Lehe vällätulõki pääväl kaits Tarto ülikooli man umma doktoris saamisõ väitekirja Võromaalt Navi küläst peri keeletiidläne Jüvä Sullõv .

Jüvä Sulõvi doktoritüü päälkiri om «Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem». Miä taa targa ja põh’ aligu tüü sisus om, selet’ kirotaja esi niimuudu: «Paar aastakka tagasi ilmu mu magistritüü nime all Võro-eesti sõnaraamat. Säält saa võro keele sõnno perrä kaia. Sõnaraamatul um man väikene grammatiga ja egäl sõnal um man uma tüübinummõr. Noidõ perrä saa kaia, kuis sõnno võro keeleh käänetäs. Doktoritüü seletäs tuud võro keele sõnno käändmist ja tüübinumbridõ asja täpsämbähe. Säält saa ka tuud teedä, määne käändmine um võro keele uma vana muud ja määne um vahtsõmb ja eesti keelest mõotõt. Um kaet ka tuud, kuis määntsehki Võromaa nukah määnestki sõnna käänetäs ja võrrõld tuud eesti ja soomõ keelega.»kokkuostu, saekaadri, raudtii, villa- ja linavabrik, miä kõik tull’ kasus ka ümbrüskunna talurahvalõ.

Pildi pääl Jüvä Sullõv üten tütre Helläga, Uma Leht.


Uma Leht