[text]
Täna on

t_VoroTahake.gifVällä om tulnu joba nelläs võrokeeline Täheke. Tähekeist näüdäti 13. joulukuul Võro raamadukogo latsiosakunnan ja Himmastõ koolin, kirotas Uma Leht.

Tähekese jaos kirot’ Kõivupuu Marju talsipühhist (vana võrokeeline nimi joulõ jaos!), Holtsi Leila ja Panga Milvi omma kirotanu luulõtuisi joulõst ja talvõst. Rahmani Jan märk, miä omma suvõ- ja talvõniiri, Ojari Triinu om vällä mõtõlnu kolm vahtsõt juttu suurõst mustast pinist.

Viil om juttu tuust, kuis jouluvanal habõna kaoma lätsi, Tubina Tuuli oppas, kuis langakeräst saa kuusõehtit tetä, Lüllemäe, Osola, Võro 1. põhikooli ja Põlva keskkooli latsõ omma Tähekese jaos kirotanu luulõtuisi ja jutukõisi võro keelen ja pildi kah mano tennü.

Om viil võrokeeline nuputamisõ lehekülg ja koomiks. Kaasõ pääl om Navitroll’a maal.

Tähekeist saa Võro instituudist – kõlbas häste pässäpikõlõ sussi sisse ja jouluvanalõ kingikotti.


Uma Leht