[text]
Täna on

Umakandi kombist pidävä latsõ alosti seod aastakka perimüskultuuri talvõkooliga Rõugõ vallan Kiidil. 2.–4. vahtsõaastakuu pääväni om laagrin 41 koolilast.

Laagri kõrraldaja Laube Kadri ütel’, et timahava oll’ edimäst kõrda nii hulga laagrihe tahtjit, et peris kõigilõ kotust es jakku.

Perimüskultuuri laagrin saa oppi siipi tegemä, Tubina Tuuli oppas Võromaa rahvarõivakirju, Lepassoni Kadri väikeist kannõld mängmä, näütlejä Jäägri Merle tege «uma helü» üles löüdmise oppust. Omma perimüskultuuri ja võro keele tunni. Kõik oppusõ omma võro keelen.


Uma Leht