[text]
Täna on

Kaitseminister Jaak Aaviksoo otsustas, et sõduritel on vabariigi aastapäeva paraadil 24 radokuud palvetamine pool-vabatahtlik. Palvusel osalemine ja pea paljastamine on kohustuslik, kuid palvesõnada ytlemine mitte, kirjutas Eesti Ekspress.

Samuti pole kaitseväelastel enam kohustust laulda vaimuliku käsul "Hoia, Jumal, Eestit."

"Mütsi peast võtmine on väljakujunenud komme austuse avaldamiseks. See ei ole religioosne tegevus ning see ei riiva kellegi usuvabadust," kirjutas Aaviksoo möödunud aastal ühele naiskaitseliitlasele saadetud kirjas.

Ateistist naiskaitseliitlane pöördus õiguskantsler Allar Jõksi poole avaldusega, milles teatas, et kohustuslik palvus rikub põhiseadusega ette nähtud usuvabadust.

Aaviksoo otsus ei lõpeta usuvabaduse rikkumist kaitseväes, kuna sõdurid on endiselt kohustatud osalema religioossel talitusel, mis pole kooskõlas nende usuliste veendumustega. Tegemist on põhimõttelise ja eriliselt kahetsusväärse rikkumisega, kuna selle põhjustajaks on otseselt riigivõim.


Maavalla koda