[text]
Täna on

Maa-maa, ehk Eesti põlisrahvaste liikumine läkitas sydakuu 3. päeval Lakota rahvale ja valitsusele kirja, milles tunnustas nende iseseisvust. Samas lubati lakotasid võimalustmööda aidata ning avaldati valmisolekut vahetada edaspidi alalisi esindajaid.

Põhja-Ameerikas USA maa-alal asuvad lakotad kuulutasid iseseisvuse välja eelmise aasta lõpus.

Pöördumises seisab:

"Meie, võõrastele Eestina tuntud Maa-maa põlisrahvad, täie otsustavuse ja teadmisega tunnistame ja tunnustame Lakota rahva iseseisvust.

Me usume kindlalt, et iga põlisrahvas ja tema maa on yks ja mitte kelgi pole õigust neid lahutada, sest see on Loona vastu ja Maa vastu.

Oleme valmis toetama teid igal kombel ja igal moel, mis on meie võimuses. Meil, kõigil, oma õigusi eest seisvail põlisrahvail, on vaja toetada yksteist ja toetuda yksteisele, seda enam, et meie õigusi ahistavad on tänases maailmas yha enam yks ja seesama jõud.

Oleme valmis arendama ja edendama Lakota rahvaga vastastikkuseid suhteid vastavalt vajadusele ja võimalusele kuni, aga mitte ainult, alaliste esinduste vahetamiseni."

Kirjaga on yhinenud virulased Mahu ja Lyganuse kihelkonnist, reballased Nissi ja Keila kihelkonnist, saarlased Pöide kihelkonnast, võrokesed Kanapää kihelkonnast ja Haanimaalt ja setod Setomaalt Seto Kuningriigist.

Põhja-Ameerika yks suuremaid põlisrahvaid lakotad kuulutasid iseseisvuse välja eelmise aasta lõpus.

Sydakuu esimesel päeval saatis Lakota vabariigi ajutine valitsus Ameerika Yhendriikidele ja mõnedele USA osariikidele kirja, milles avalikustas oma piirid ja avaldas soovi piiride kysimust arutada.

Kirjas on ka mainitud, et lakotad võivad asuda seadma oma maadel kinnipidamisõigusi ehk kitsendusi.

Lakota Vabariik asub Nebraska, Lõuna-Dakota, Põhja-Dakota, Montana ja Wyomingi osariikide maal.

Pöördumine inglise keeles:


To the People and Government of Lakotah Nation, greetings

We, the indigenous peoples of Maa-maa, to others known as Estonia, decidedly and consciously acknowledge and recognize the independence of Lakotah Nation.

We are in certain belief that each and every indigenous nation and its soil are one and the same and no one shall have right to separate them as it would be both against Nature and against Earth.

We are inclined to support you by all ways and means at our possession. We, all indigenous nations standing for our rights, have a grave necessity to support each other and to be supported by each other, even more as the forces abusing our rights are becoming united all over the modern world.

We are inclined to develop and further reciprocal relations between our two nations according to necessity and possibility, nonexhaustively including the exchange of permanent missions.

Engaged in conceiving this document have been Vironians from Mahu and Lüganuse neighbourhoods, Revalians from Nissi and Keila neighbourhoods, Osilians from Pöide neighbourhood, Verronians from Hen´s Head neighbourhood and from Haanimaa and people of Seto from that kingdom.

On behalf of the Movement of Indigenous Peoples of EVT


Signed at Kiidi, Rõugu neighbourhood
on the 3rd Day of the 1st Month of the Year 10221 of the Birth of Earth
(on the 3rd of January of Year 2008 of the Incarnation of the Christ)

Lisateavet saab kysida EVT Põlisrahvaste Sihtasutusest tel. 6891051.

Veel lakotadest:

Lakota Vabariik kuulutas välja oma piirid

Põlisameeriklaste jätkuva iseseisvuse deklaratsioon

Lakotad loovad Põhja-Ameerikas oma riigi

http://www.republicoflakotah.com/

 

Maavalla koda