[text]
Täna on

Muhu muuseum osaleb Euroopa Liidu elukestva õppe GRUNTVIG-alaprogrammi raames projektis, mille eesmärgiks on rahvusliku kudumipärandi tavade ja rikkuste taasavastamine ning avamine laiema kasutajate ringi jaoks, kirjutas Oma Saares Muhu Muuseumi teadur Ed Maripuu.

Projekti algatajad on Västernorrlandi maavalitsus ja läänimuuseum Härnosandis, kellel on pikaajalised sidemed Ungari Somogy maavalitsusega ja sealse maakonnamuuseumiga. Projektis osalevad veel Rumeenia ungarlased Transilvaaniast Ciuci maakonna muuseumist ja maavalitsusest.

Enne jõule käisid Eda Maripuu Muhu muuseumist ja Muhu põhikooli õpetaja Anu Kabur Muhu käsitööseltsi Oad ja Eed liikmeina uue projekti INEXTEX avaseminaril, mis toimus väikeses Härnösandi linnakeses Rootsi idarannikul Västernorrlandi läänis.

INEXTEX-i eesmärgiks on lisaks tekstiilipärandi tutvustamisele ka uute rahvuslikke tavasid järgivate toodete väljatöötamine. Muhu käsitöötavad on nii Eesti kui ka Euroopa ulatuses erilised ja tublid käsitöönaised tegelevad traditsioonidel põhineva tootearendusega pidevalt.

Sellepärast arvasime muuseumis projektiga yhinedes, et kui tavapäraselt on meie inimesed europrojektides õppija rollis olnud, siis seekord on Eesti poolel palju tehtud ja võimalik teistelegi oma kogemusi ja oskusi jagada.

See aga ei tähenda, et mujalt midagi õppida ei ole. Härnösandi läänimuuseumis tutvustas muuseumi käsitööekspert Ulrika Bos Kerttu meile muuseumi seniseid tootearendusprojekte ning kahtlemata on need projektid ja nende tulemused vägagi huvipakkuvad. Peale rootsi käsitöö ja ajalooga tutvumise näeb projekt ette ka ungari kultuuripärandiga tutvumise nii Somogys kui Ciucis.

Aprilli alguses on võõrustajaks Muhu muuseum. Korraldame seminari, kuhu on oodatud kõik need, kellele see teema ja käsitöö huvi pakub. Lisaks projektiseminarile lubas Ulrika Bos Kerttu õpetada Muhu käsitööseltsis huvilistele ka vähemtuntud kudumisvõtteid.

Projektiga võib tutvuda kodulehekyljel aadressil
http://room.projectcoordinator.net/~47552e33101b3
Edaspidi on sellel lehekyljel ka eestikeelne tõlge.


Oma Saar