[text]
Täna on

Mulgi tääbekammer kolis Apja

Siiamaani Nuian ollu Mulgi tääbekammer kolis ärä Apja, sest vallavalitsus and neile sääl vallavalitsuse kõrvan-uunen yte tare priild kasute-misess. Taren teeve tyyd Mulgi kultuuri instituudi juhi ja sõnaraamatu kokkupandje. Sääld saap yten osta mulgi-kiilsit raamatit ja vihikit, kirotas Sakalan Halliku Airi.

Vallavanembe tähistive talsipyhi

15 Mulgimaa vallavanembet, volikogu juhti ja kultuuritegelast käis setude kutsel yten nendege talsipyhi tähis-temen. Rupi juht Kristel Habakukk ytel, et kigepäält minti Setumaa Vene poole pääle, käidi Petseri koolin, muusjumin ja loostren. Edesi olli pidu Obinitsa Seto seltsimajan. Kolmepäeväsest pidust tuldi tagasi eile ommuku.
Mulgi om setusid kutsunu kyllä märtsi akatusen, kui tulep viies mulgi konverents.


Sakala