[text]
Täna on

Muhu muuseum, noortekeskus, põhikool, MTÜ Muhu Kess, Liiva ja Hellamaa raamatukogu ning kylakeskus kuulutavad välja muhukeelse loomingu võistluse, teatas Muhu Muuseum.

Võistlusest võivad osa võtta kõik soovijad vanusest ja päritolust sõltumata. Tingimuseks on vaid see, et võistlusele esitatav töö peab olema kirja pandud Muhu murdes. Esitada võib nii jutte, laule kui luuletusi. Teemadeks soovitame eeskätt Muhu eluolu kirjeldusi ja tõestisyndinud lugusid, kuid valida võib ka mõne muu kirjutajale sobiliku aine.

Võistlus toimub neljas vanusejaos: munuksed (kuni 3. klassi õpilased), massakad (4.–9. klass), põkked (10.–12. klass ja teised vanuses kuni 35 eluaastat) ja utsikad (kõik yle 36-aastased).

Töödes hinnatakse Muhu keele, muhupäraste väljendite ja Muhu pärimuse tundmist ning kasutamist.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on Juhan Smuuli synniaastapäev, 18 radokuud (18.02.). Tööd tuleb toimetada (käsitsi, posti või e-postiga) Liiva või Hellamaa raamatukokku.

Töö tuleb esitada varjunime all, märkides juurde ka oma vanusejao. Autori andmed (nimi, aadress, e-mail või telefon) lisada suletud ymbrikus (e-posti puhul eraldi kirjas), millele on peale kirjutatud võistlustööl kasutatud varjunimi.

Töid hindab 5-liikmeline kogu. Parimad osavõtjad saavad autasu. Võitjad kuulutatakse pidulikult välja emakeelepäeval, 14 urbekuud (14.03.).

Parimad tööd avaldatakse ajakirjanduses ja hiljem on võistluse käigus esitatud tekste kavas kasutada muhukeelse lugemiku koostamisel.


Meie Maa