[text]
Täna on

Kosksilla koolin olli perimuslaager

Mineve nädälivahetus olli Kosksilla koolin Alliste kihelkunna laste perimuskultuurilaager, kirotas Sakalan Airi Hallik.

Edimedsel päeväl ollive tyykambre, kos latse õpseve meisterdemist, kandlemängu ja mulgikiilse õpetuse järgi vannu syyke tegemist. Tõine päe ollive latse Paistu kihelkonnan Eimtalin.

Kõrraldei Riinu Menning ytel, et laager läits siikõrd suure uuge ja kuigi mõne latse jäive tormi pelläten tulemede, olli neid kohal kogundi 28 ja 10 suurd inimest pääle selle. Lastele miildis Eimtali muusjum ja viil sii, et pyhäbe olli nõnda ää ilm, et sai vällän päevä kähen kõtu täis syvvä.

Kik omakultuurirojekte kirjuteme!

Kultuuriministeerjum kuulut vällä konkursi riikligu rogrammi «Lõuna-eesti kiil ja kultuur» rojekte pääle. Toetust andass lõuna-eesti keele ja kultuuri allaoidmise ja edesiviimise jaoss, sedä võive kyski asutuse ja organisatsjooni.

Toetuse kysimise vor’m om kultuuriministeerjumi kodulehe pääl (www.kul.ee). Taotluse om vaja saata Suur-Karja 23, 15076 Tallinn.

Taotluse äräsaatmise viimäne päe om 15 radokuud (15.02.).


Sakala