[text]
Täna on

t_Liis_Pallas.gifUie Muhulase lehe soab jälle iga tahtaja. Kut see veel põle myyki jõudn, siis kohe jõvab. Murdekeelsete juttude kirjutamise võistluse väljakuulutamise jutu kõrvas kenaste Meida Mereääre murdekeelne lugu, mise ta olle kirjutan oma ema sajandaks synnivoastapäevaks, kirjutas Oma Saares Liis Pallas..

Muhu muuseum, noordekeskus, põhikool, MTy Muhu Kess, Liiva ja Hellamaa raamatukogu ning Hellamaa kylakeskus kuulutavad välja muhu murdekeelsete kirjutiste võistluse. Võistlusest võie osa võtta kõik tahtajad hoolimata sellest, kui vanad nad oo või kus nad elavad või kust nad pärit oo. Arvestust peetse neljas vanuduse kategoorias, misele Kadri Tyyr välja mõtles koa muhukeelsed nimetused.

Kuni kolmanda lassi õpilased lähtvad munukste nime alla, 4.-9. lassi lapsed oo massakad, 10. -12. lassi noordest 35 voastaste ingedeni oo põkked ja alates 36. eluvoastast oo utsikad. Moole tegi kohe hea tuju, et kui ma koa kirjuta tahaksi, läheksi selle viimase vanuduse kategooria alla. Et nagu juba see kõikse vanam ja vearib kogenenu nime.

Tööde sihes voadetse muhu keele, murdepäraste väljendite ja Muhu pärimuse tundmist ja selle kasutamist. Võistlema pakutavad tööd tuleks teele soata 18 radokuuks (18.02.), mis oo Juhan Smuuli synnipäe. Nee tuleb toimeta Liiva või Hellamaa raamatukoguse käsitsi, e-postiga või Eesti Postiga. Esita tuleb looming varjunime all, märkides juure oma vanuduse kategooria. Kirjutaja isikuandmed ja aadress pange eraldi ymbriku sisse või eraldi e-posti kirja sisse, mise peale kirjutage varjunimi.

Siis ykskord voatab 5-liikmeline kogo nee yle ja hindab ää, võitjad kuulutatse välja emakeelepäeva, 14 urbekuud (14.03.). Meelitusena oo teate lõppus, et paramad tööd esitatse ajakirjanduses. Mis mo meelest kõikse kenam lubadus – võistluse käikus esitatud lugusid loanitse kasuta muhukeelse lugemiku kokku panemisel.

Võtke nyyd omad sulepead sakhlist välja! Igayhel oo võimalus teeste kallal kirisemisele vahelduseks järele katsuda, miseks ta ise võimeline oo. Kut kenaste välja tuleb, peasete esimese muhu murdekeelse lugemiku lehekylgedele. Kis teab, ehk pannasse isegid nägu juure...

Olge munuksed!


Oma Saar