[text]
Täna on

t_muktupavels.gifHomme ja ylehomme saab Tallinnas ja Pärnus kuulata yht Läti tuntumat rahvamuusikut Valdis Muktupavelsit, teatas Folkkalender.

Kõlavad Kuramaa ja Latgali iidsed muinasjutuainelised ja pulmalaulud, samuti lähiminevikust pärinevad laulud. Kõik palad kõlavad kohalikus keeles. Lyhikesed ingliskeelsed selgitused avavad laulude tähendusliku ja ajaloolise tausta.

Laulusaadetes kasutatakse läti 10-11-keelset kannelt – kokles. Samuti saab kuulda torupilli, parmupilli ja ylemhelidel mängivat vilepilli.

VALDIS MUKTUPÂVELS (1958), Läti kaasaegse folkloristika võtmekuju, on oluliselt kaasa aidanud Läti rahvamuusikas kasutatavate pilide nagu kokles, torupill, parmupill jt. mängutavade taasavastamisele ja sulandamisele kaasaja muusikaellu. Alates 1980 a. on Valdis Muktupavels laulnud ja mänginud kokles’i, torupilli jt pille nii yksi kui ka ansamblites Euroopas, Põhja-Ameerikas ning Austraalias. Ta on Läti Ylikooli etno-musikoloogia professor ning doktor, kelle teadmised hinnatud paljudes maailma ylikoolides. Kõrvuti elava õpetustöö ja muusikalise tegevusega on Valdis Muktupavels avaldanud ka hulgaliselt raamatuid, esseesid ja artikleid Läti rahvamuusikast ning kirjutanud ka filmimuusikat.

Valdis Muktupavels esineb:

31.01. kl 19:00 Pärnu Kammersaalis
30.01. kl 19:00 Tallinnas Estonia Talveaias.


Maavalla koda