[text]
Täna on

t_Liis_Pallas.gifEsimene selle voasta kuu lõppeb ää kaduneljabega. Peaks justkut vanarahvatarkuse järel tegelema sellega, misest taris lahti soaja. Kut te täna tolmu pyhite, peaks seda vähemini juure tulema. Ja kut te pesu puhtaks pesete, siis es tulle nõnnapalju musta pesu juure. Mo pisuke elukogemus näitab, et päris lahti`p soa sii ilmas kyll misestkid, kirotas Oma Saares Pallase Liis.

Kliki ja vaata pilti suuremaltTeadlased uurivad igatsugu asju, mis vahest tavainimesele yhna totrad paistvad. Mõni teadlane võiks hakata uurima kaduneljabega seot uskumusi ja selgeks tiha, kas ikka jääb seda va tolmu tubade sihes vähemaks, kut inimene kuntsi peab. Sellest soaks eestlase panus saatesarja “Myydimurdjad”.

Nädali alguses ma lukesi uudist Saaremaa vanamemmest, kelle sokimustrid roamatu sisse talletati seltsis veel mõne tore asjaga. Ikka kena, et sõuksi veart vanamemmesid veel ilmas levab!

Mõnelpool peetse imelikuks, kut mitme põlvkonna inimesed seltsis yhe katusse all elavad, aga maakohtas oo see ju päris tavaline. Sedasi oo ikka oln. Mõni läheb eraldi elama, mõni jääb kojo. Lastel ja lastelastel oo terve varandus, kut vanataet või vanamemm toa soja peab ja õhtati vidussejuttu veeretab. Ikka kuidas vanasti asjad ollid. Ma mõtlesi, et tahaks koa voastate pärast sõuke soja sydamega vanamemm olla, kellel aura puhast kulda täis. Kut ma aga oma peegelpilti voata, siis akkab yhna hale. Kenad memmed köivad sõuksed ymarad ja armsad. Moosugune kõõbu kõlbab vanas eas paljast luua selgas rinki sõitma, kut selja koa veel kõvera veab.

Ringiga sokiroamatu-memme juure tagasi tulles – sõuksed inimeste elu joosul kokku korjat asjad vearivad kõik talletamist. Oidke omad silmad ja kõrvad lahti, et kokku korjat veartused kaduma`p lähe. Kõik ep oska ise neid välja pakkuda.

Muhu tikandi tarkust andasse paergus jätkuvalt iga neljabe Hellamaa kylakeskuses. Huvilisi oo palju. Mis tarkusi või kursusi inimesed soare peal veel tahtvad, sõuksi ettepanekumi oodetse pikisilmi. Andke omadest õppemise tahmistest teada!

Tarkusi oo ilmas igat sorti. Kut sai välja kuulutat muhu murdekeelsete juttude võistlus, oo seal kuulutuse lõppus kena lubadus paramad esimese muhukeelse lugemiku sisse talleta. Ma ässitaksi nyid kangeste vanamid inimesi, kis murret veel paramini teadvad, sellest võistlusest osa võtma. Et kirjutage murdekeelsete juttude sisse oma elutarkusi ja vanu juhtumisi. Sedasi soab lugemiku sisse õpetlikku.

Noh, olge munuksed!


Oma Saar