[text]
Täna on

Uvven «Mulke Almanakin» om viil rohkemb ku varemb uvitevit kodukotuse lugusit ja jutte vähä tuntu mulkest, kes om aviten Eesti riiki yles ehite. Hendrik Adamsoni sõbra poig Lembit Aader kirjutep, mes ta kirjamihest ja temä rassest elukäigust mäletep ja kost võis löudä Adamsoni vähä tuntu ja peris avaldemede loomingut, kirotas Sakalas Airi Hallik.

Almanakin om ka jutt Polli põllumajanduskoolist, murdekiilsit jutuksit ja luuletusi, täävet mulke seltsi tegemistest Eesti mitmen paigan ja Toronton.

«Mulke Almanakki» saap Villändi ja Tõrva raamatupoodist ja mulke kogukonde juhte käest Villändin, Pärnun, Tartun ja Talnan. Numbre saap aadressi pääld.


Sakala