[text]
Täna on

Niiskel ja sojal vastlapäeval olli kuulda, et vastlaliug põle päris laskmata jään kuskil. Vähemaste mitte seal, kus see loanis olli. Et tahtmine oo ikka kõikse tähtsam, kirjutas Oma Saares Pallase Liis.

Kuulda sai, et Ruhnu soare pial olle lumikelluksed lahti. Mool koa ula all nädalipäevad pisiksed uudishimulikud õieninad päikest otsimas. Nõnna lyheldast kasvu, aga muidu päris ehtsad. Kindlaste levab mõni teinegid soareelanik oma peenra pealt yllatusi.

Mineva nädali köisid Muhu Muuseumist rahvusvahelise INEXTEX programmi sihes Ungaris Helen Pihl ja Maria Saarkoppel.

Selle korra aegas tehti ikkagid Ungaris tutvust Somogy maakonna Kaposvari linna muuseumi varandusega ning voadeti, kuidas kohjapealsed käsitöömeistrid oo vanade esemete ja nende mustrite järele tootearendust tein. Päevad ollid tihed ja kut kojopoole sõites lennukil läbi udu kobamisi isegid moanduda õnnestus, olli koa kojotulemise rõõm sellevõrra vägevam.

Muuseum oma igapäevase töö sihes võtab selle reede vastu Muhu kooli- ja lasteaalapsi, kellele reagitse vastlapäeva ja tuhkapäeva tavasid, et nee ikka pealuu sihest ää ep unuks. Pidade mängetama vanu mänga, mise sisse kindlaste mahtuvad vurritamine ja sigade aamine.

Kadri Tüür, Arnek Grubnik ja Irena Tarvis said mineva laupa noordekeskuses murdeteemal reakimiseks noordega kokku. Mõnusad tunnid sai seltsis veedetud, ehk said noored julgust juure, et vähemasti proovidagid midagid muhu keeles kirja panna. Ikka esialgu murdeteemaliste juttude võistlusele, kuskohta kõikide teiste murdejutud koa oodetud.

Olge munuksed!


Oma Saar