[text]
Täna on

Laupäeval oli Hagudi kultuurikeskus kandlemängijate päralt. MTÜ Kandlekoda korraldatud Raplamaa I Kandlepäevale oli kokku tulnud ligemale 50 selle ala huvilist, kelle hulgas oli nii suuri kui ka väikeseid kandlemängu harrastajaid tervest maakonnast, kirjutas Nädalises Airi Amtmann.

Lisaks osalesid kylalistena kandlemuusikud Harjumaalt.

Kandlepäev sai alguse juba hommikul, mil alustati erinevate õpitubadega, kus kogenud kandlemänguõpetajate Pille Karrase, Terje Kauri, Aivar Araku, Maarja Sarve ja Margit Kuhi käe all õpiti juurde uusi lugusid. Hiljem esitati õpitut teistele ning musitseeriti yhises pilliringis.

Päeva lõpetas kontsert, kus kõik osalejad esitasid koos oma juhendajatega nii oma põhirepertuaari kui ka õpitubades omandatud uusi palasid.

Yrituse korraldaja, Kandlekoja liikme Margit Kuhi sõnul on ettevõtmine hea võimalus kohtuda kõigil Raplamaa väikekandle, rahvakandle, kromaatilise kandle ja hiiu kandle mängijatel.

„Inimesi, kellele kandlemäng hingelähedane, on kyllaltki palju ning õpetajad vajavad yksteisega kokkusaamist, et vahetada mõtteid ja mängida koos yhiseid lugusid. Ja ka lapsed tahavad uusi kohtumisi ning esinemisvõimalusi. Yhine pillimängupäev pakubki kõigeks selleks võimaluse," räägib Margit, kes on ise aastaid kandlemängu õpetanud. Ta lisab, et õpilaste seas kandlemänguhuvilisi leidub, kyll aga on keerukam seda tekkinud huvi ylal hoida.

Oma kogemuste põhjal ytleb ta, et kannel sobib pillimänguga alustajatele väga hästi esimeseks pilliks, millelt on hea soovi korral edasi minna. „Kannel on hea kõrvale, kuid pakub palju ka hingele," lisab ta kandlemängu erilisuse kohta.

Erinevate pärimusalaste yrituste ja koolituste korraldamisega tegelev MTÜ Kandlekoda on alates 2001. aastast läbi viinud erinevaid ettevõtmisi, et tõsta nii laste kui ka täiskasvanute teadlikkust pärimuskultuurist. Teoks on saanud kontsert-ringreisid „Rahvapill lasteaeda" ja „Rahvapill kooli" ning kursus „Pärimuskultuur I, II". Ettevõtmise tulemusena on Raplamaa saanud juurde inimesi, kes peavad pärimust tähtsaks ja õpetavad seda edasi, ning neidki, kes kandlemängu aktiivselt ei õpeta, kuid kasutavad seda oma tundides.

Korraldajad on tänulikud kõigile osalejatele ning ettevõtmist toetanud Raplamaa Omavalitsuste Arengufondile ning loodavad, et kandlepäevast saab iga-aastane tava, mis järgmisel aastal saab teoks juba suurema osavõtjate hulgaga. Sel aastal oli ettevõtmine pigem kitsale ringile ja vaid kandlemänguga tihedalt seotud inimestele. Edaspidi kavatsetakse päev lõpetada avaliku kontserdiga, millest saaksid soovi korral osa kõik huvilised.


Nädaline