[text]
Täna on

t_Kaapad_1.gifKääpä-Tsolgo tii lätt Kääpä mõtsan höörikide kääpide vaihõlt läbi. Eurokraavõ kaibmisõga om kolmõl kääpäl üts külg maaha kaivõtu, kirotas Uma Lehes Saarõ Evar.

Õnnõs om kääpide maaha kaivõt küle pääle laotõt geotekstiil (sääne roguski muudu), et kääpäst midägi vällä es pudõnu.

Säändsise kääpide sisse matõti inne 11. aastasata palotõduid luid, 11.–13. aastasaal ka palotamada kuulnuid.


Uma Leht