[text]
Täna on

t_SetoHelytsoor.gifVahtsõ rahvalauluplaadi «Vanstõtsjat – Ilolatsõ’» pääl laskva umma lauluhellü kuulda ja näütäse soomõ-ugri rahvidõ kuuntüüd kats nuuripunti. Neo omma seto Tsibihärbläseq ja ersa Toorama nuuri folklooristuudio, kirotas Uma Leht.

Seto ja ersa noorõ saiva tutvas nelä aastaga iist Udmurdimaal. Ütenkuun laulminõ-tandsminõ tull’ näil kõrraga häste vällä ja tuud omma noorõ tennü kuun nii Saranskin ku Eesti-, Soomõ- ja Setomaal.

Helütsõõri pääl om 23 rahvalaulu, poolõ seto ja poolõ ersa uma. Neo omma üles võedu 2006. aastagal Tarton olnul kontsõrdil.

Kiä soomõ-ugri rahvalaulust ja nuuri lauluväest pidä, toolõ piäsi seo plaadikõnõ kimmähe meele perrä olõma.


Uma Leht