[text]
Täna on

t_ugrinaitus_1.gifBrysselis Euroopa Parlamendis avati yleeile näitus hõimurahvastest. Tegemist on fotokoguga, mis on syndinud Kunstiakadeemia uurimisreiside käigus ning samuti videokavaga erinevatest soome-ugri päritolu inimeste mõtetest. Näituse ylespanekut korraldas Europarlamendi liige Katrin Saks ja avamisel võttis sõna ka Eesti Kunstiakadeemia rektor Signe Kivi, kirjutas Fenno-Ugria.

Näituse avamine toimus soome-ugri kultuurikoostöö 70. aastapäeva tähistamise jätkuna. Katrin Saksa sõnul ei teadnudki Soome ja Ungari kolleegid, et hõimukoostööl, mis vormistati Eesti- Ungari ja Eesti-Soome vaheliste lepingutega juba 1937. aastal, on nii pikk ajalugu.

“Siit ka kohustus seda uuel tasemel edasi viia, kasutades selleks nyyd juba ka Euroopa Liidu võimalusi. Siiani on koostöö tähendanud enamasti infomatsiooni vahetamist ja projektide koordineerimist, nyyd on aeg ka mõneks suuremaks yhisprojektiks, mis aitaks hõimurahvastel oma keelt ja kultuuri säilitada”, lisas Saks.

Signe Kivi sõnul näitab Europarlamendis antud näituse avamine, et siin esindatud soome-ugri maad pööravad oma hõimlastele tähelepanu ka väljaspool Euroopa Liitu ja samuti tekitab selline näitus ka suuremat huvi antud teema vastu nii soome-ugri rahvaste kui ka teiste hulgas. “Näitusel väljas olevad suured portreed ytlevad tegelikult rohkem, kui ehk esmapilgul tundub”, lisas Kivi.

Näituse avamisel ja sellele järgnenud vastuvõtul osales pea sada Europarlamendi liiget või töötajat, kes olid peamiselt pärit maadest, kus elab soome-ugri rahvaid (Eesti, Soome, Ungari ja Läti), ent oli ka lihtsalt antud teemast huvitatuid.

Jõulukuisel Europarlamendi plenaaristungil hääletati Eesti-Soome-Ungari saadikute algatusel Euroopa Liidu eelarvesse sisse 2,5 miljonit eurot soome-ugri vähemustele Venemaal.


Fenno-Ugria