[text]
Täna on

Ainulaadse Angla tuulikumäe lähedusse kavatsetakse rajada Karja kihelkonna põllumajanduse ja pärandkultuuri keskus, kirjutas Meie Maas Gilleke Kopamees.

Omaaegset postijaam-kõrtsi jäljendavas hoones leiab tulevikus koha Saaremaa põllumajandusmuuseum. Põhja-Saaremaal paiknevat Karja kihelkonda on säilinud kirjalikes allikates mainitud juba 13. sajandi keskel.
Kohanime “Karja” võib mõnedel andmetel pidada yheks vanemaks Eesti neljast kohanimest, vaid Peipsi ja Järva arvatakse vanemaks.

Karja kihelkonna nimi vääristab ka praegu Saaremaa ligi 5000-aastast karjakasvatuse ja põlluharimise lugu, arvab MTÜ Angla Tuulikumägi esimees Alver Sagur. Ka nõukogudeaegsest kuulsast Karja näidissovhoosist on tänastele inimestele saamas õpetlik ajalugu.

Köitva ylevaate saarlasi toitnud ja katnud tegevusalast põllumajandusmuuseum tulevikus annabki.

Lisaks leiavad Karja põllumajanduse ja pärandkultuuri keskuse hoones koha avalikuks kasutamiseks mõeldud leivaahi ning mitmed kohalikul toorainel ja siinsetel traditsioonidel töötavad käsitöökojad. Need on villakoda, Karja sõlgesid valmistav ehtesepakoda, kiviraidurikoda ja kihelkonna uhkus – pillimeistrite koda.

Põllumajanduse ja pärandkultuuri keskuse hoone ymbrusesse rajatakse põliste tõugude ja vanade sortide teemapark. Sellised, ka geenipankadeks nimetatud, põliseid koduloomi ja vanu sorte säilitavad reservaadid on Põhjamaades ja Lääne-Euroopas tuntud juba aastakymneid.

Karja kihelkonna teemapargis loodetakse erilist rõhku panna põliste villalammaste säilitamisele. Yhtlasi otsitakse juba praegu vanade taluaia lillede, viljasortide, köögiviljade ja omal ajal saarel kasvanud lina seemet. Ekspertabi on palutud selle valdkonnaga tegelevalt soomerootslasest põllumajandusgeograafilt Annika Michelsonilt.

Angla tuulikumäe pukktuulikute ja hollandi tuuliku konserveerimise ja restaureerimise projekti on koostamas Saaremaa muinsuskaitsespetsialist Tõnu Sepp. Neist yks pukktuulik plaanitakse niiviisi töökorda seada, et see võiks peatselt kohalikku leiva- ja sepikuvilja jahvatada.

Palju ekspluateeritud Saaremaa kaubamärk Angla tuulikud on praegu ehituslikult väga halvas seisukorras. Kogu projekti elluviimiseks taotletakse tuge Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt.


Meie Maa