[text]
Täna on

t_saamid_1.gifSaami nõukogu ja Rahvuslik Rootsi saami assotsiatsioon teatasid yhises pressiteates, et mitmed kompaniid ja Rootsi riik rikuvad saamide õigusi, kirjutas Rohelises Väravas Elle-Mari Talivee.

Saami aladel Rootsis on nii Skandinaavia kui ka teiste riikide kompaniid hakanud otsima ootamatult hoogsalt maavarasid ning planeerima nende kaevandamist ja tuuleenergia tootmist. Ehkki mitmed neist kompaniidest tutvustavad end investoritele kui yhiskondliku vastutuse printsiipide järgijaid, ei paista nad mõistvat, et nende teguviis rikub saamide õigusi.

Saami organisatsioonid peavad läbirääkimise mitme kompaniiga, yks neist on Blackstone Ventures Inc., Kanada uurimiskompanii, mis väidab end austavat Kanada põliselanike õigusi. Samas ei tundu kompanii jaoks olevat mingi probleem läbi viia pealetykkivaid uuringuid tundlikel Rootsi looduskaitsealal asuvates saamide porokasvatuspiirkonddes.

Saami organisatsioonid nõuavad, et nii kompaniid kui ka Rootsi riik võtaksid vastutuse oma tegevuse eest saami aladel ja tagaksid saamide õiguste kaitse, enne kui kaevandamine või tuuleenergia tootmine algavad. Rootsil puudub praegu selge poliitika selle kohta, kuidas saamide õigusi kaitstakse olukorras, kus saamide aladel hoogustub tööstustegevus.

Saami nõukogu nõuniku Rebecca Lawrence´i sõnul komplitseerub kysimus siis, kui Rootsi riik kohe seadusseadusandlust ei muuda ja saami organisatsioonidele ning kogukonnale kyllaldasi ressursse ei taga ning saamide alad era- ja rahvuslike huvide nimel konfiskeeritakse. Rahvuslikkku Rootsi saami assotsiatsiooni esindava juristi Malin Brännströmi sõnul on saami aladel kriisiolukord.

Saami nõukogu ja assotsiatsioon suhtuvad mõlemad kriitiliselt väitesse, et nii kaevandused kui ka tuuleenergia ja teised sellised arendused loovad piirkonda uusi töökohti.

Sama argument oli paberitööstusel Stora Enso, kui nad väitsid, et peavad puitu varuma saami põhjapõtrade karjatusaladelt Põhja-Soomes – selleks, et toetada kohalikku metsatööstust.

Kohaliku tööhõive parandamine sobis õigustuseks Soome riigile. Ent lyhiajaline tööhõive ei saa olla õigustatud, kui selle nimel rikutakse jäädavalt põlielanike õigusi ning nende traditsioonilist elustiili. Saami Nõukogu kampaania Stora Enso vastu oli edukas ning koos esitati kaebus YROle Soome riigi kohta. Nyyd võivad saamid olla sunnitud sarnaselt tegutsema Rootsis, kui ei austata saamide õigusi, ytles inimõigustega tegelev Mattias Åhrén Saami nõukogust.


Roheline Värav