[text]
Täna on

Timahava radokuu alostusõn sai edimäst kõrda oppi võro kiilt Helsingi ülikoolin. Katõnädälidse kursusõ tekk’ Võro instituudi tüütäjä ja Tarto ülikooli võro keele oppaja Jüvä Sullõv, kirotas Uma Leht.

Soomõ üliopilasõ opõ võro kiilt lugõma, kõnõlõma ja kirotama. Oppus käve tävveligult võro keelen.

Huvi oll’ Jüvä Sulõvi sõnno perrä suur ja tõsitsit arvosaamisõ häti es olõ. Kõik opja mõisti häste nii soomõ ku eesti kiilt ja tuu avit’ ka võro keelest arvo saia.

Taa om teedäolõvalt edimäne kõrd, ku vällämaa ülikoolin opatas võro kiilt ja ka edimäne kõrd, ku sääl opatas midägi võro keelen.


Uma Leht