[text]
Täna on

t_hoimuklubi.gifKolmapäeval, 5 urbekuud algusega kell 17 esineb Hõimuklubis Eesti Keele Instituudi vanemteadur Vilja Oja ettekandega „Läänemeresoome keeleatlas ja Euroopa keelte atlas”, teatas Fenno-Ugria.

Vilja Oja kirjutab: „Atlas on teatavasti kogumik geograafilisi kaarte. Keeleatlase kaartidel näeme sõnade, grammatiliste vormide, häälikuvariantide ja muude keelenähtuste maa-alalist levikut. Et paikkondliku keelekasutuse iseärasused, sarnasused ja erinevused ilmnevad murrete tasandil, on klassikalised keeleatlased koostatud just murdekeele alusel.

Keelekaardid, nagu mis tahes geograafilised kaardid võivad kujutada mitmesuguse ulatusega maa-alasid. Kõige rohkem on niisuguseid keeleatlasi, mis piirduvad yhe keele levilaga, kuid on koostatud ka mitme keele ala hõlmavaid atlasi. Osa neist keskendub sugulaskeeltele, teine osa käsitleb koos erinevate keelkondade ainest.

Praegu koostatakse kaht keeleatlast, kus teiste keelte hulgas kaardistatakse eesti murdekeelt. Eesti, Soome ja Karjala lingvistide yhistööna valmib atlas, mille kaartidel esitatakse kõrvuti kõigi läänemeresoome keelte materjal. Esimene osa sellest teosest pealkirjaga Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE), Läänemeresoome keeleatlas, ilmus aastal 2004 ja 2. osa 2007 ning viimase, 3. osa käsikiri peab valmima tänavu.

Teine, veel märksa ulatuslikum atlas, hõlmab Euroopa mandril kõneldavaid keeli, pealkirjaks vastavalt Atlas Linguarum Europae (ALE), tõlkes Euroopa keelte atlas ning selle jaoks teevad koostööd ca 40 Euroopa riigi keeleteadlased. Viimasest on seni trykitud 6 kaardimappi koos kommentaaride köidetega. Et kumbki neist atlastest ei ole paljudele asjasthuvitatuile hõlpsasti kättesaadavad, pyyan neid lyhidalt tutvustada.”

Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 05.03. algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi 6 Eesti Keele Instituudi 3. korruse saalis.

Järgmises hõimuklubis 19.03. kõneleb Juri Gordejev marikeelsetest kohanimedest Marimaa kaardil.

Oodatud on kõik huvilised, sissepääs tasuta.