[text]
Täna on

Iisraeli psyhholoogi Benny Shannoni arvates oli piiblitegelane, prohvet Mooses kui ka tema kaaslased narkootiliste ainete tarbijad, vahendas Elu24.

Shannoni arvates oli prohvet Mooses narkootiliste ainete mõju all ja selle tõttu kuuliski talle kymmet käsku dikteerivat jumala häält.

Psyhholoogi kinnitusel mängisid iisraellaste religioossetes rituaalides mõnuained suurt rolli.

«Mis puudutab Moosest Siinai mäel, kus ta kuulis jumala häält, siis polnud tegemist yleloomuliku või kosmilise asjaga, vaid prohvet ja ta kaaslased olid narkootiliste ainete mõju all,» selgitas Shannon.

Shannon jätkas, et piiblis on tihti mainitud tegelasi, kes kuulevad hääli.

«Ka Lõuna-Ameerikas Amazonases on seni käibel rituaalid, mille käigus juuakse uimastavaid jooke just häälte ja muusika kuulmiseks,» lisas psyhholoog.

Ka ise uimastavaid aineid proovinud psyhholoog lisas, et Mooses võis ka siis tarbida mõnda narkootilist ainet, kui ta nägi «põlevat põõsast».

«Mooses ja iisraellased võisid kasutada sarnase mõjuga taimseid drooge, nagu neid kasutatavad seni Lõuna-Ameerika pärismaalaste hõimud. Olen ise proovinud ayahuascat ja see tekitas nägemusi, mille sisuks olid jumalikud sõnumid,» lausus Shannon.

Iisraeli psyhholoogi arvates võib ayahuasca uimastavat mõju võrrelda tihti piiblis mainitud akaatsiapuu mõjuga.

«Moosesele ja ta kaaslastele võis jumal tõesti ilmuda pärast seda, kui nad olid akaatsiapuust saadud aine mõju all,» nentis Shannon.

Ayahuasca on väga tugev Lõuna-Ameerika päritoluga taimetee, mis on valmistatud yhest või mitmest taimest, mis sisaldavad hallutsinatsioone esile kutsuvat ainet dimetyyltryptamiini.

Joogil on väga tugev oksendamist esile kutsuv toime, mis ilmub u 5 minuti jooksul pärast tarvitamist. Seejärel tekivad hallutsinatsioonid, mis jäävad pysima 2-6 tunniks sõltuvalt joogi tugevusest.

Moosese sõnad on külvanud sallimatust ja vägivalda

Mooses sai enda sõnul Jahvelt vahetult mitmeid korraldusi, mida järgides on hilisemad kristlased hävitanud sadu põlisrahvaid ja miljoneid syytuid inimesi. Kristliku õpetuse yhe aluse - Jahve ehk Jehoova dikteeritud käsulaua esimesed käsud nõuavad tema järgijatelt vaid ühe jumala tunnistamist, keelavad ta nime nimetamise ja mistahes asjade kujutamise pildi või kujuna. Jahve käskude vastu eksimisel ähvardatakse karistada nii eksijat kui ta järglasi neljanda põlveni.

Kuna Jahve ei nõudnud Mooseselt oma usu levitamist teistele rahvastele, kannatasid alguses selle usu läbi vaid juutide teele jäänud rahvad, kes Piibli sõnul hävitati. Juudiusku reforminud Jeshua aga nõudis oma järgijatelt Jahve õpetuse levitamist kõigile rahvastele. Järgnenud pealetykkiv pööramine tõigi kaasa põliskultuuride ja rahvaste hävitamise. Moosese käskudest on lähtunud ka muhameedlased.

Narkootikumid on ohtlikud

Moosese võimalikus narkouimas saadud juhtnööride mõjul jõudsid ristisõjad kaheksasaja aasta eest ka Eestisse. Järgnes sajanditepikkune okupatsioon ja genotsiid, mille käigus vallutajad yritasid põlisrahva kultuuri hävitada ja asendada seda kristliku kuulekusega. Koos riigikirikuga varises eelmisel sajandil rahvuskultuuri surunud Moosese ike. Peale sajandeid kestnud usulist painet on maakeelel, regilaulul, maausul ja tervikuna maaelmal võimalik taas end esmakordselt koguda.