[text]
Täna on

t_VadjaGrammatika.gifEesti Keele Instituut andis välja vadja haritlase Dmitri Tsvetkovi (1890-1930) poolt 1922. aastal koostatud vadja keele grammatika raamatu.

Pea sajandiks käsikirja jäänud teos ilmus rööbiti eesti ja vene keeles. Selle koostas ja toimetas eesti keeleteadlane Jüri Viikberg. Käsikiri otsustati avaldada vadja keele alaste uurimuste vähesuse tõttu.

Jõgõperä kylast pärit vadjalane Dmitri Tsvetkov õppis Tartus soome-ugri ja slaavi filoloogiat, kuid oma vadja keele grammatika pani ta kokku veel enne seda, Väikyla kooli õpetajana töötades. Ta pakkus oma 1922. aastal koostatud tööd aasta hiljem avaldamiseks Emakeele seltsile, kuid siis kokkuleppele ei jõutud ning käsikiri osteti alles 1937. aastal autori vennalt.

Kuigi teose nimi oli algselt „Esimene vadja keele grammatika” (Эсимейн’ ваддя чээлэ грамаатикк), on enne (1856) ilmunud August Ahlqvisti samalaadne raamat ning hiljem (1948) avaldas oma vadja keele grammatika ka Paul Ariste. Kui need kaks teost on keskendunud pigem läänevadja Kattila murrakule, siis Tsvetkov kajastab enda kodukoha – Jõgõperä – keelt.

Raamatu valmimisele andsid oma panuse ka Eesti Keele Instituudi töötajad Ada Ambus ja Silja Grünberg ning Asta Õim ja Helmi Neetar. Raamatu trykikulud kattis Rootsis elav insener Kaljo Käärik, kes soovis sel viisil väljendada oma poolehoidu vadja rahva vastu.


Fenno-Ugria