[text]
Täna on

Kolmapäeval, 19 urbekuud algusega kell 17 tutvustab Juri Gordejev Fenno-Ugria Hõimuklubis enda koostatud digitaalset marikeelsete kohanimedega Marimaa kaarti, teatas FU.

Ettekandja  kirjutab: „Praegusel ajal on Mari El-i Vabariigis kasutusel ainult venekeelsed kaardid (kohanimed on vene keeles ja erinevad marikeelsetest kohanimedest). Kuna marikeelsed kohanimed ei ole kantud kaardile, kipuvad nad nooremal põlvkonnal ununema. Marimaa kaart on koostatud tutvustamaks maridele marikeelseid kohanimesid ning õhutamaks nende elavat kasutust, seda enam et vabariigi riigikeeleks on ka mari keeled (niidu- ja mäemari keel). Lisaks eelöeldule on Mari El-i Vabariigi marikeelne põhikaart vajalik õpilastele, olles kasutatav koduloo ja maateaduse tundides. Põhikaart on ka alus erinevate temaatiliste kaartide koostamiseks.”

Juri Gordejev on syndinud Marimaa Paranga rajooni Irmutšaši kylas. 1992. aastal astus ta Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonda, kus spetsialiseerus inimgeograafiale. 1999. aastal kaitses ta magistritöö teemal „Volga-Kaama regiooni idamaride rahvuslik eneseteadvus". Praegu õpetab Juri Gordejev Tartu Ülikooli Narva Kolledžis  õppeaineid: "Eesti sotsiaal- ja majandusgeograafia", "Regionaalpoliitika ja -planeerimine", "Inimene ja sotsiaalkeskkond", "Euroopa Liidu regionaalpoliitika".

Hõimuklubi leiab aset kolmapäeval, 19.03. algusega kell 17 Tallinnas Roosikrantsi tn 6 Eesti Keele Instituudi 3. korruse saalis.

Oodatud on kõik huvilised, sissepääs tasuta.