[text]
Täna on

Tarvastu vallavalitsus kõrraldas ka timahava Hendrik Adamsoni nimelidse murdõluulõ võistlusõ.Võistlusõlõ või kirota uman kodokeelen (võro, seto, mulgi jt) luulõtsükli: vähämbält viis luulõtust. Eräle hinnatas koolilatsi ja suuri inemiisi luulõtuisi, kirotas Uma Leht.

Võistlustöid oodõtas 1. süküskuu pääväs (1.09. 2008), viien eksemplarin. Pääle tulõ kirota tunnissõna ja kooliopilaisil ka vannus. Mano tulõ panda kinni kleebit ümbrik peris nime, aadrõssi ja telehvoninumbri vai meiliaadrõssiga.

Preemiä ja tunnistus andas nii täüskasunulõ luulõtajalõ ku kõgõ parõmbit luulõtuisi kirotanu opilasõlõ kätte Hendrik Adamsoni sünnüaastapääväl, 6. rehekuu pääväl.

Luulõtusõ saatkõ: Murdeluulevõistlus, Tarvastu vallavalitsus, Posti 52e, Mustla 69701 Viljandimaa.


Uma Leht