[text]
Täna on

Mulgikeelsed uudised on «Sakalas» ja Vikerraadios iga kahe nädala tagant. Neid toimetab Tarvastu vallast pärit ajakirjanik Airi Hallik.

Omakultuuripäe olli suuremb ku varemb

Mineve kolmabe olli Abjan Mulgimaa laste omakultuuri päe. Alli Laande om oma pundige sedä vedanu joba 12 aastet, aga nõnda pallu latsi ei ole varemb ollu. Umbes 180 latse ulgan ollive edimest kõrda rupi Ummulist, Kärstnest ja Mõisakyläst. Pääle lastetykke kõnel pillimiis Julius Vilumets lastele lõõtsast ja pani neid tantsma kah.

Kik muinasjutte kirjuteme!

Omakultuuri päeväl kuulutedi vällä ka muinasjutte võistukirjutemine. Muinasluu piass oleme mulgi keelen ja esi vällä mõteldu. Jutu murdekiilde pandmise man võip tõiste abi kasute. Pange kirja ende nimi, vanus ja elukoht. Jutu tuless mahlakuu viimätses päeväs saata Abja kultuurimajja. Parembe kirjuteje saave auinna.

Kärstnen mängseve pillimihe mitmest Villändimaa nukast

Mineve lauba olli Kärstnen Villändimaa rahvapillimängjide päe. Ku viil riidi es mõista Kärstne kultuurijuht Märt Tomp tulejide kotta midagi ytelde, sis lõpun luges ta kokku yle 20 pillimihe Nuiast, Pilistverest, Kolga-Jaanist, Olstrest ja Tuhalaanest.

Pille olli egäsugutsit: torupilli, kandle, lõõtspilli, jaurami ja esiki yits kontrabass. Ommukupoole arjutive pillimihe kokkumängu ja õhtu olli simman.

Märt Tomp ytel, et terve maakunna pillimeeste päevä ei ole ammu ollu, aga Tarvastu ja Karksi vald om mitu aastet ende pillimeeste päevä pidänu.

Airi Hallik, «Mulgi uudiste» täädäandje


Sakala