[text]
Täna on

Alanud nädalal võib kultuuriminister Laine Jänes allkirjastada programmi, mis peab kaasa aitama Eesti saarte vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimisele, taastumisele ja arengule ning noorte sidumisele esivanemate keele ja kultuuripärandiga, kirjutas Oma Saares Ene Kallas.

Kultuuriministeeriumi ellukutsutud programm “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008–2010” on suunatud eelkõige pärimuskultuuri ja keele säilimisele eesti soost pysielanikega saartel ja on loogiliseks jätkuks varem väljatöötatud ja positiivselt mõjunud Seto, Lõuna-Eesti ja Kihnu kultuuriprogrammidele, ytles Oma Saarele kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik.

Programm, mille eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Eesti saartele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist omapära, hõlmab Saare- ja Hiiumaad, Kassari saart, Muhu saart, Vormsit, Abrukat, Ruhnut, Pranglit, Naissaart, Vilsandit, Osmussaart, Kõinastut ja Kesselaidu, selgitas Pedanik. Tema sõnul jäävad sellest programmist välja Kihnu ja Manija, kuna neil on juba olemas eraldi programm.

Saarte kultuuriprogrammi rahastatakse kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest ning rakendatakse aastatel 2008–2010. Programmi elluviimise kavandatav maht on vähemalt pool miljonit krooni aastas.

Programmi kaudu saavad raha taotleda Eesti saarte omapära, kultuuritraditsioonide, tavade ja kommete, käsitööoskuste ning keelelise eripära väärtustamiseks riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, äri- ja mittetulundusyhingud, sihtasutused ja FIE-d. Selleks kuulutavad kultuuriministeerium ja programmi nõukogu kaks korda aastas välja avaliku konkursi. Eino Pedaniku sõnul võib esimene taotlusvoor aset leida nähtavasti juba mahlakuus.


Oma Saar