[text]
Täna on

Minevä pühäpäävä mängiti Obinitsa galeriin «Hal’as kunn» edimäst kõrda setokiilset näütemängu «Kull’o». Tükkü kanni ette Seto nuuritiatri noorõ, kiä jo tõist aastakka opisõ Vanemuise tiatrin Joonasõ Taneli ja Jäägri Merle käe all näütlemist, kirotas Uma Lehes Nutovi Mirjam.
 
Kaejilõ tiatritükk miildü, saal oll’ puupistü täüs.

«Seoh tüküh oll’ veidükene kõkkõ, miä piäs täämbädse ao inemist erutama,» kõnõl’ tükü lavastaja ja näütetükü autor Jäägri Merle. Tükün oll’ tapõlust-takanajamist, murõht, süänd ja seksi.

Jäägri Merle kirotõt näütemäng «Kull’o» sai 2007. aastaga Taarka perimüstiatri näütemänguvõistlusõl üte katõst tõõsõst kotussõst (edimäst kotust vällä es anda). Kul’lo säi lava pääle nuuristuudio oppaja Joonasõ Tanel ja Jäägri Merle.

Pääossa mäng Tammiste Riin, tõisi ossõ mängvä Hõrna Maarja, Linnusõ Artur, Juhkami Enna, Sisasõ Kerli, Pisukova Ainiki, Kesoneni Helena, Metsma Mari, Kahuski Päivi, Noorsalu Indrek ja Kahuski Niilo. Hellü tegevä ja kirmaskit pidävä viil Sibula Sigrid, Noorem Erich, Karu Egert ja Tihametsa Annika.


Uma Leht